Author: Bestyrelsen

Nyhedsbrev maj 2017

Kære alle Her er lige lidt information om hvad der aktuelt rører sig i Nyborg Triathlon Klub. Klubber er jo medlemsforening under Dansk Triatlon Forbund (DTriF) og forbundet afholder generalforsamling den 25. marts. Lisbeth...

Generalforsamling 2017

Generalforsamling Nyborg Tri d. 26. februar 2017 Valg af dirigent: Søren Valg af referent: Lisbeth Alle bydes velkommen af Rolf Meget dårligt fremmøde 5 medlemmer og 5 bestyrelses medlemmer Formandens beretning af Rolf Meget...

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Søndag den 26. februar kl 18 i Nyborg Idrætspark Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af...

Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen d. 1.3.2015 i NyborgTri 1. Bo vælges som dirigent. 2. Formandens beretning: Medlemstallet har ligget stabilt mellem 50 og 60 medlemmer. Der har været medlemsstop for nye medlemmer pga. kapacitetsmangel i...

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Nyborg Triathlon Klub: Referat fra den ordinære generalforsamling den 27.2.2013 1. Valg af dirigent. Bo Illum blev valgt, og han starter med at konstatere at generalforsamlingen erindkaldt rettidigt. 2. Formandens beretning. I starten af...

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling NyborgTri Referat 29. februar 2012 1. Valg af dirigent Bo Illum blev valgt og fører også referat. 2. Formandens beretning Udgangspunktet for klubben var 20 medlemmer. Vi har afholdt minitri med 150 deltagere...

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Referat ordinær generalforsamling 2011 Nyborg Triathlon Klub. Tid og sted: Kl. 19, onsdag den 16. februar 2011 i Nyborg hallen VIP lokale. Deltagere: Medlemmer af Nyborg Triathlon klub. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog...