Category: Generalforsamlinger

Indkaldelser og referater fra generalforsamliger i Nyborg Triathlon Klub.

Generalforsamling 2020 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Lørdag den 22. februar 2020 kl. 10.30 i Nyborg Idrætspark, mødelokale Lillebælt. Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse...

Generalforsamling 2019 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00 i Nyborg Idrætspark, lokale StorebæltDer er følgende dagsorden, jf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af...

Generalforsamling 2018

Referat generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 1. Valg af dirigent. Søren vælges til dirigent og starter med at konstatere at generalforsamlingen er korrekt varslet og beslutningsdygtig. 2. Valg af referent og to stemmetællere...

Generalforsamling 2018 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Lørdag den 24. februar 2018 kl 11 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse...

Generalforsamling 2017

Generalforsamling Nyborg Tri d. 26. februar 2017 Valg af dirigent: Søren Valg af referent: Lisbeth Alle bydes velkommen af Rolf Meget dårligt fremmøde 5 medlemmer og 5 bestyrelses medlemmer Formandens beretning af Rolf Meget...

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Søndag den 26. februar kl 18 i Nyborg Idrætspark Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af...

Generalforsamling 2016

Referat – generalforsamling 28. februar 2016 1. Valg af dirigent. Martin vælges som dirigent Marie vælges som referent 2. Formandens beretning. Rolf aflægger beretning. Det indskærpes at løbe- og cykeltræning om lørdagen og om...

Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen d. 1.3.2015 i NyborgTri 1. Bo vælges som dirigent. 2. Formandens beretning: Medlemstallet har ligget stabilt mellem 50 og 60 medlemmer. Der har været medlemsstop for nye medlemmer pga. kapacitetsmangel i...