Generalforsamling 2012

Generalforsamling NyborgTri

Referat 29. februar 2012

1. Valg af dirigent

Bo Illum blev valgt og fører også referat.

2. Formandens beretning

Udgangspunktet for klubben var 20 medlemmer. Vi har afholdt minitri med 150 deltagere og det gik fint. Lørdagsløbene har endnu ikke været den store deltagermæssige succes. Der har været op til 20 deltagere. Vi har deltaget i flere stævner, bl.a. kan nævnes at Tobias blev danmarksmester i duatlon i sin aldersklasse. Nyborg Tri Cup har været en stor succes. Vi hjalp ved hold-DM i Ringe, som gik godt. Julefrokosten gik godt med en masse motion. Træningsaktiviteterne er blevet udvidet, bl.a. med svømning om lørdagen. Det nye klubtøj er blevet meget lækkert. Vi er nu oppe på næsten 40 medlemmer og det tegner godt for fremtiden.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev uddelt og gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

4. Planer for 2012 samt budget for 2012

Budgettet blev gennemgået af kassereren. Der forventes et mindre overskud i 2012 end i 2011. Det skyldes bl.a. at der skal lejes tidsudstyr til minitri i forbundet. Der skal sendes to eller flere på trænerkursus. Dan har selv meldt sig på trænerkursus. Der planlægges en sommerfest med noget fysisk aktivitet.

5. Indkomne forslag

Der er kommet forslag fra bestyrelsen med tekniske ændringer af vedtægterne, så de harmonerer med forbundet.
Forslagene blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves, primært pga. det store kontingent til DTRIF. Der foreslås kr. 1000/500 for o/u 18 år.
Forslaget vedtages.

7. Valg af bestyrelse

Rolf Kjærby genvalgt som formand.
Michael Hainz Christensen genvalgt som næstformand.
Paul Qvist genvalgt som kasserer.
Michael Hegner, Per Buch Rasmussen og Tobias Toftgaard genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Peter Gandrup genvalgt som 1. suppleant
Tom Kristaiansen genvalgt som 2. suppleant.

8. Valg af revision

Kenneth Jepsen genvalgt som revisor.
Steen Gregersen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Evt. Coopertest bør udmåles efter Age Group. Tilmeldingsgebyret til Nyborg Minitri ændres lidt til kr. 125/175 , med/uden chip og medlemskab af DTRIF.

Referatet er skrevet af: Bo Illum Jørgensen
Godkendt af: Rolf Kjærby

You may also like...