Generalforsamling 2017

Generalforsamling Nyborg Tri d. 26. februar 2017

Valg af dirigent: Søren
Valg af referent: Lisbeth

Alle bydes velkommen af Rolf
Meget dårligt fremmøde 5 medlemmer og 5 bestyrelses medlemmer

Formandens beretning af Rolf
Meget fin julefrokost, godt arrangement, fine aktiviteter arrangeret af Michael Hegner, samt hyggelig middag på Roeds restaurant.

Der er medlemmer der har deltaget i deres 1. ironman, flot, og andre medlemmer har deltaget i forskellige andre distancer af triatlon disciplinen.

Vores eget stævne i sommer gik rigtig fint, det hele forløb fint, deltager tilslutningen kan vi ikke råbe hurra over, der var ca. halvdelen af dem vi ellers har været forvent med, men der er også et utrolig stort udbud af stævner, så der er måske ved at udligne sig, så det er dette vi kan forvente fremover.

Vi har arrangeret hold DM og det forløb også rigtig fint, med jeres hjælp, og trods flydende/varierende svømme distance.

Så har vi vores træninger, Tobias er stoppet som svømme træner, og her har vi nu fået Jens på kanten, med et godt arrangement.
Hvad kan vi gøre for at få nogle flere medlemmer til at deltage til træning?

Beretningen er godkendt

Regnskab fremlæggelse af Kenneth
Der er 2 budgetter pga. der er blevet skiftet bank, og det har ikke været uden besvær, men er nu lykkes.
Martin er revisor, og har godkendt regnskabet

Bestyrelsens planer 2017 Rolf
Klublokale på havnen i samarbejde med kajak klubben, fin præsentation, forventes at vi kan hoppe i bassinet 2020, Rolf arbejder videre på sagen sammen med kajak klubben og kommunen.

Klubben vil give tilskud til 1-2 fælles stævner i løbet af året, et af stævnerne kunne være fint at have i forbindelse med et sommerarrangement, der er ikke fastlagt stævner, kom gerne med forslag.

Ønsker at arrangere faste klubaftener 2-3 stykker pr. år

Vil lave intro. Program for nye medlemmer, samt en håndbog med relevante oplysninger om klubben.

Vi har ikke lagt billet ind på hold DM her i 2017.

Tri festival 2017 har vi også mindre arbejd i år, vi skal lave procedure for depoter på cykelruten, og stille med 2 personer.

Fremlæggelse af budget Kenneth
Godkendt

Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen
Fra bestyrelsen, vedtægts ændring gældende fra 2017, valg af formand – næstformand – kasser for 2 år af gangen, i ulige år er formanden på valg, og i lige år er det næstformanden og kasseren der er på valg
Godkendt

Kontingent
Ingen ændring, Godkendt

Valg til bestyrelsen

Formand ønsker ikke genvalg, ny formand: Michael H. Godkendt
Næstformand: Michael R. Godkendt
Kasser ønsker genvalg Kenneth Godkendt
3 Bestyrelses medlemmer: Knud, Mads og Lisbeth Godkendt
2 Suppleanter: Lasse og Jens Godkendt
Revisor: Martin Chr. Godkendt
Revisor suppleant: Søren Godkendt

EVT.
Fremlæggelse af nyt klubtøj
Samarbejde med svømmeklubben
Hvad gør vi med træningsdeltagelsen

Tak for i aften
1000 tak til Rolf som har gjort et stort stykke arbejde/formands arbejde for klubben i rigtig mange år

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *