Generalforsamling 2013

Nyborg Triathlon Klub: Referat fra den ordinære generalforsamling den 27.2.2013

1. Valg af dirigent.

Bo Illum blev valgt, og han starter med at konstatere at generalforsamlingen erindkaldt rettidigt.

2. Formandens beretning.

I starten af 2012 var der ca. 40 medlemmer og i slutningen af året ca. 50.
Sommerfest i september med ca. 15 deltagere med masser af aktivitet. Kun Knud kom galt afsted. Tak til Helle.
20 deltagere til julefrokosten. Tak til Belinda. Knud vandt konkurrencen.
Klubmestre (NyborgTri Cup) kåret. Klaus og Helle.
Stævner: Nyborg MiniTri gik godt med ca. 160 deltagere. Tak til alle hjælpere. Vi fik ros fra både hjælpere og deltagere.
5 fra klubben lavede fuld Ironman i år.
Vi har også deltaget i forskellige DM-stævner og i DTRIF’s klubkonkurrencemed en 14. plads, hvilket var meget flot.
Vi har fået 10.000,-til en ny klubcykel fra Nyborg Idræts Samvirke. Vi har fået en pavillon fra Daloon.
Deltog i frivillig fredag med en mikro tri bane. Der kom dog ikke umiddelbart medlemmer ud af det.
Vi håber at få et skur eller et aflåst rum til vores cykler når vi laver X-træning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år.

Bestyrelsen mangler ideer fra medlemmerne. Der skalskabes en idekultur.
Michaelfortalte om de konkrete planer for aktiviteter. Lørdagsløbfortsætter. NyborgTri Cup er allerede igang med over 30 deltagere til 400 m. svømning. Den bliver i år udvidet med Ringes Tristævne. Træningslejr med OTK på La Santa sidst i april er en succes. 10.-16. juni er Nyborg Outdoor Week, hvor der skal bruges nogle hjælpere. 15. junier der Daloon Tri. Nyborg Minitri er vores hovedprojekt. Vi får brug for hjælpere. Spørg evt. jeres familier om de kan hjælpe.
Vigtigsteaktivitet er træningen. Michael og Tobias har taget trænerkursus. Rolf hjælper med svømmetræningen. Racercykeltræning meldes ud på hjemmesiden. Onsdagstræningen er ikke mere kun enkeltstartstræning.
Tobis fortalte om svømmetræningen. Tekniktræning for alle fra 19.55-20.15 mandag og torsdag. Løbetræning om torsdagen stopper.
Klubbens kommunikation foregår indtil andet udmeldes, både på hjemmesiden ogi Facebookgruppen.
Poul gennemgik budgettet, som også var med på det uddelteregnskab.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændring.

7. Valg af bestyrelse.

Formand. Rolf genvalgt
Næstformand. Michael Hainz genvalgt.
Kasserer. Paul trak sig. Kenneth Jepsen valgt som ny kasserer.
Best. medlem. Tobias genvalgt, Ivan og Klaus valgt, da Per og Michael Hegner trak sig.
1. suppleant. Peter Gandrup genvalgt
2. suppleant. Glenn valgt.

8. Valg af revision.

Revisor. Paul valgt.
Revisorsuppleant. Steen G. genvalgt

9. Eventuelt.

Der var afstemning om hvilkendistance der skal bruges til Cup ved stævnet iRinge. Det bliverden grønne rute.
Knud foreslår at man får lavet en refleksvest med NyborgTrilogo.
Medlemmerne må gerne lave sponsorater til klubben.
Kenneth Jepsen foreslår at lørdagsløbene laves som serieløb.

Referent: Bo Illum Jørgensen

You may also like...