Nyhedsbrev august 2017

Vores stævne, NyborgTri 4-18-4, er veloverstået og endnu en gang fik vi lavet et rigtigt godt stævne med megen ros fra deltagere og vores sponsorer. Vi er i bestyrelsen meget glade for den opbakning, der har været fra klubbens medlemmer. Alle deltagene medlemmer, skulle nu gerne have fået refunderet startgebyret til det kontonr, som blev brugt ved tilmelding. Mener du at du mangler, så svar tilbage på denne mail.

Hvis der er nogen der gerne vil af med de gule tidstagnings chip, (personlig champignon chip som er købt), modtager vi i NyborgTri dem meget gerne. Vores tidtagning vil fungere bedre og billigere, så del gerne budskabet så vi kan få samlet nogle sammen.

Den nyligt afholdte trivselsundersøgelse har desværre ikke været højt prioriteret blandt medlemmerne. Kun 15 har fundet det umagen værd at svare. Det er ikke mange ud af vores pt. godt 50 medlemmer. Blandt svarene er der nogle gode kommentarer med forslag omkring træning, som vi selvfølgelig vil forsøge at tagen hensyn til ved planlægningen af kommende aktiviteter.

Dette års Tri-cup nærmer sig sin afslutning og sidste afdeling finder som altid sted ved Ringe-tri. I år er stævnet reduceret til en duatlon, fordi svømmehallen repareres. Datoen er ikke sikker endnu, men det forventes at det er midt i september.

Det sidste Tri-tøj der er bestilt, er kommet og bedes afhentet snarest. Kontakt Lisbeth på mobil 2066 6408 for en aftale om overlevering.

Træningstider:

Svømning Cykling Løb Styrke
Mandag 19.45-21.00 Søndag kl. 9.00-12.00 Onsdag 18.00-19.00 Tirsdag 19.00-20.00
Torsdag 19.45-21.00
Lørdag 8.00-10.00

Tirsdags træning Kl. 19.00
Styrke og stabilitet træningen starter op igen, nu om tirsdagen og det vil glæde os, hvis dem som efterlyser målrettet træning, der forbedre performance i sporten og hverdagen, vil møde op. Det hele er meget sjovere, når vi er fælles om det. Vi griner med hinanden og ikke af hinanden. Men træningen bliver udfordrende og hård hvis du vil det. Første gang bliver tirsdag den 29. august.

Indendørs svømmetræning er startet i svømmehallen. Indtil videre uden fast svømmetræner.

Med friske hilsener
Bestyrelsen

P.S.
Husk at melde jer til sommerfesten den 26. august, sidste tilmeldingsfrist den 22. august, vi glæder os til at se jer. Mindste deltagerantal er 10 personer.

You may also like...