Generalforsamling 2018

Referat generalforsamling lørdag den 24. februar 2018

1. Valg af dirigent.
Søren vælges til dirigent og starter med at konstatere at generalforsamlingen er korrekt varslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent og to stemmetællere
Lisbeth vælges som referent og Knud og Peter som stemmetællere.

3. Formandens beretning.
Kan ses sidst i dette referat.
Beretning godkendes.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
Regnskab gennemgås af Kenneth. Regnskab kan ses her som bilag til dette referat.
Regnskab godkendes.

5. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
Bestyrelsens plan er at forsætte med at lave små arrangementer, hvor der kan prøves alternative sportsgrene og som ser ud til at fungere godt også som sociale samlinger.
VM arrangement på Fyn til sommer forventes at komme til at præge sæsonen.
Budget fremlægges af Kenneth. Ingen planer om størrre investeringer, der budgetteres med et mindre underskud. Budget kan ses her som bilag til dette referat
Budget godkendes.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag fra bestyrelsen og ingen indkomne forslag fra medlemmer.

7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette vedtages.
Der er noget snak om rekruttering af nye medlemmer. Hvad er klubbens forventninger til nye, hvad skal de kunne, hvor meget skal de deltage, hvad med børn og unge? Vi vil gerne have flere medlemmer og også gerne starte en ungdomsafdeling. En udmeldt forventningsafstemning til potentielle nye medlemmer er vigtig. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

8. På valg til bestyrelsen:
– næstformand. Michael Rasmussen genvælges
– kasserer. Som ny kasserer vælges Christian Ubbesen.
– bestyrelsesmedlem. Mads Riis genvælges
– bestyrelsesmedlem. Som nyt bestyrelsesmedlem vælges Søren Gert Nielsen.
– bestyrelsesmedlem. Som nyt bestyrelsesmedlem vælges Kim Danielsen.
– som bestyrelsessuppleanter vælges Peter Haastrup Hansen og Allan Bau Petersen

9. valg af revision:
Som ny revisor vælges Kenneth Jepsen.
Som revisorsuppleant vælges Martin Okkerholm.

10. Eventuelt.
Her blev diskuteret (manglende) fremmødet til nogle af vores træninger. Mange forskellige ideer kom frem i forhold til at prøve at gøre træningen mere interessant og målrettet til de forskellige niveauer af deltagerne. Der blev vendt ideer om at gøre træningen mere koncentreret (flere træninger samme dag), færre faste træninger men flere særlige træningsarrangementer, udflugter til nye steder, små weekend træningslejre, cykle ud og overnatte og cykle hjem næste dag osv. Det er naturligvis en bestyrelsesopgave at være med til at planlægge arrangementer, men husk at alle medlemmer kan tage initiativ til at sætte et arrangement i gang.
Svømmehallen skal renoveres og vi må forvente at der bliver ændret og skåret i vores svømmetider efter sommerferien i en periode. Bestyrelsen undersøger om vi evt. kan få lov at svømme med i Kerteminde og hos OTK.
Vi skal stille med nogle hjælpere til VM stævnerne i Odense/Svendborg til sommer. Flere deltagere på generalforsamlingen meldte sig allerede nu som værende interesserede.

 

Formandens beretning

Forår
Løbetræningen med Mads (nyuddannet løbetræner)
Crossløb i Amerikanerskoven med stor tilslutning fra NGIF
Træningstur til Harzen -Allan, Lasse, Morten og Nancy og Michael.
Triatlon EM Herning. Allan deltager og Rolf, Niels Peter og Michael deltager på hold. Stort og flot arrangement.
Flere har deltaget i stævner alene.

Sommer
DGI kursus i åben vandsvømning i juni, nok sommerens flotteste og varmeste sommeraften – god deltagelse i åbne vand svømning over sommeren og hygge efter svømningen hver lørdag.
Vi afholdte et børnetriatlon på stranden ved Hotel Nyborg Strand, som en del af kommunens sommersjov.
Fin afvikling af NyborgTri 4-18-4
To debuterer på Ironman distancen i København, Lasse og Jacob Østergaard. Tillykke.
Hyggelig sommerfest med pizza og bål. Vi kunne godt være flere deltagere.
Paddleboard med Bill fra surfklubben som instruktør. Der blev grint en del den dag.

Efterår / vinter
NyborgTri Cup ikke med overvældende tilslutning, sidste afdeling blev aflyst og klubmestre blev Kenneth og Rebeccca. Men desværre uden den fortjente fejring. Det vil vi gerne forsøge at ændre med dette års cup. Der skal være mere prestige i at deltage og vinderne skal have en ordentlig fejring.
Vi fik hyret en ny svømmetræner, Thea, som er på kanten hver mandag.
Årsafslutning med ro-spinning i Nyborg Roklub. God og hård alternativ træning.
Julefrokost med Qigong og sauna ved Storebælt og vinterbadning

Generelt
Aftale med Kerteminde Tri om mere samarbejde og fællestræning
Vi forsætter det gode samarbejde med OTK – bl.a. med cykling på cykelbanen, indbydelse til deltagelse i svømmetræning i vinterferien.
Samarbejdsaftale med Intersport (rabataftale mm)
Medlemstilbagegang: Vi er nu 41 medlemmer- en tilbagegang på 7 siden 1/1 2016.

You may also like...