Premiere på svømmeinstruktion med træner hver torsdag

Torsdag den 7. december 2023 starter fælles svømmetræning med instruktør. Alle klubbens baner er herefter booket hver torsdag. Fra klokken 20 til 21 er der fælles instruktion og øvelser, for at få mest muligt ud af trænerkræfterne.

Den fælles svømmetræning giver alle medlemmer en chance for at blive dygtigere og hurtigere til at svømme crawl.

Ud over den fælles svømmetræning og instruktion hver torsdag, som lægger beslag på alle banerne i sportsbassinet, kan du stadigvæk supplere med individuel svømmetræning mandag aften og onsdag og søndag morgen.

Nyt trænerteam på svømmedelen i Nyborg Triathlon Klub

Det nye trænerteam er Teodor Thuelund assisteret af Kenneth Thorsgaard Hansen.

Teodor Thuelund er i forvejen ansvarlig træner i Nyborg Svømmeklub for Talenthold 2. Vi byder Teodor varmt velkommen som 1. træner på svømmedelen i Nyborg Triathlon Klub.

Assisterende træner Kenneth Thorsgaard Hansen er en af de meget aktive atleter i Nyborg Triathlon Klub. Adskillige medlemmer oplever stor effekt af hans målrettede instruktioner i bassinet.

Overblik og status på svømmeteknik

Trænerteamet danner sig til en start, et overblik over og en status på svømmernes teknik. Herefter kan du forvente at træningen differentieres. Der bygges også progression ind i øvelserne, så alle uanset niveau, opnår et teknisk udbytte af træningen.

Målet med svømmetræningen er at opnå en svømmestil hvor hastighed og energieffektivitet forenes, så vi kommer hurtigst muligt frem gennem vandet med så lille et energiforbrug som muligt.

Klubmedlemmer på kamera under vandet

Som værktøj til at arbejde med svømmeteknik under vandoverfladen er flere klubmedlemmer optaget med undervandskamera.

Måske genkender du din egen svømmestil? Optagelserne i 3D åbner mulighed for at panorere omkring i bassinet under afspilningen.

Se undervandsoptagelserne fra november 2023 samlet i en playliste på https://www.youtube.com/playlist?list=PLmv__qUMQHaOT2Kvj0dPALTDSOEDB6qCo

You may also like...