Overblik 2019: Fælles træning og aktiviteter

Lige godt 20 klubmedlemmer var med på årets sidste klubaften i Idrætsparken midt i december. Med glögg og lune æbleskiver lagde vi træningsplaner for det nye år 2019 og mange gode idéer kom på banen.

Blandt andet aftalte vi, at klubbens medlemmer løber med i NGIF’s nytårsløb den 31. december kl. 10.00 fra Skovparkhallen. Der er mulighed for bad og omklædning og det er gratis at være med i Nytårsløb 2018.

I januar 2019 har vi desuden planlagt Funktionel Gym: 90 minutter med fokus på øvelser og træningsplanlægning og julefrokost lørdag den 19. januar.

Overblik over aktiviteter i 2019

En stribe aktiviteter er besluttet og aftalt på årets sidste klubaften. Med mange gode idéer endte vi op med følgende planer og aktiviteter som der arbejdes videre med:

 • Film og svømmeteknik: Bliv filmet når du svømmer. Svømmetræneren optager din svømmeteknik på video. Tilbagemeldingen bliver en søndag som meldes ud.
 • MTB i skoven: Flere medlemmer vil cykle MTB efter aftale fx i weekenden og om aftenen. MTB-træningen aftales ad hoc pr. SMS og med opslag internt i Nyborg Tri-gruppen eller på Nyborg Tris Facebookside. Det er også her du skal skrive, hvis du har lyst til at prøve Odense Cykelbane.
 • Hometrainer: Der aftales fælles cykeltræning indendørs på hometrainer. Vi finder et egnet lokale med storskærm og opkobling til nettet.
 • Løbetræning: Mandag kl. 18 bliver fast fælles løbedag. Mødested er Idrætsparken ved svømmehallen. Hér er mulighed for fælles løbetræning med NGIF’s løbeafdeling, med træner og i forskellige tempi.
 • Løbeteknik: Kursus i løbeteknik. Der er interesse for at få input til løbeteknik. Der lægges planer for et kursus i 2019.
 • Styrke- og stabilitet:
  • Coretræning: Der vil fra januar være coretræning inden svømning hver onsdag i ca. 15 min, så det fungerer som opvarmning til svømning. Så mød op kl 20.15 hvis du vil være med.
  • Styrke- og stabilitetstræning: Vi forsøger at starte op igen efter sommerferien i august 2019, hvis der kan samles interesse for det. Det bliver en model med løbetræning efterfulgt af styrke- og stabilitetstræning.
 • Klubture: Der laves forslag og oplæg til klubture med tider, ruter, overnatning og cirka pris, som vi i klubben kan tage stilling til. Udmeldinger om dette følger.
 • Stævner: Klubben prioriterer deltagelse i 3 fynske løb og 1 løb på Als. Bestyrelsen foreslår, at klubben giver tilskud til stævnerne. Det besluttes på klubbens generalforsamling i 2019. De 4 stævner er:
  • KMD 4:18:4 Odense, 18. maj 2019
  • Hygge-man, Kerteminde, ⅛- eller ¼-ironman, juni 2019
  • Lundeborg Triatlon, 3-13-3 eller 6-26-6, juni 2019
  • AlssundMan 2019, Sønderborg, lang, lang stafet eller kort, 1. september 2019
 • Generalforsamling 2019: Søndag den 24. februar 2019. Afholdes i forlængelse af svømmetræning som samtidig er 1. afdeling af NyborgTri Cup 2019.
 • NyborgTri Cup 2019: Sammensætningen og rækkefølgen af afdelinger ligger fast i NyborgTri Cup 2019.
 • Nyborg Tri 4-18-4: Afholdes lørdag den 10. august 2019. Pris for deltagere er 240 kr. Det er gratis for medlemmer at tilmelde sig Nyborg Tri 4-18-4.
 • Klubtøj med logo: Lidt er på lager og måske skal der bestilles 6 -7 enheder pr. bestilling. Kommer opdatering på næste bestyrelsesmøde.
 • Aktivitetsplan – overblik: For at give overblik over de forskellige fælles aktiviteter i Nyborg Triathlon Klub samles et overblik i oversigtsskemaet Årsplan 2019.

Info om Multibassin, havbane og ombygning af svømmehal

Svømmehallen bygges om, derfor gælder de nuværende svømmetider indtil videre frem til og med sommerferien 2019. Vi har planer om at etablere en havbane i Storebælt ved Søbadet og et opvarmet multibassin er undervejs:

 • Opvarmet udendørs multibassin i havnen i Nyborg forventes klar i 2020. Her bliver også diverse fællesfaciliteter som Nyborg Triathlon Klub kan bruge.
 • Havbane på 400 meter planlægges mellem Søbadet og Sinatur. Det blive en 200m lang række med bøjer for hver 50 meter. Ansøgning om tilladelse til anlæggelse ligger lige nu ved Kystdirektoratet. Der søges fondsmidler til udgifterne, blandt andet 5 bøjer som kan ligge i vandet fra maj til oktober. Havbanen lægges tæt på land, for at undgå skibstrafik, men i passende afstand fra kysten, så der er dybt nok til at svømme.
 • Ombygning af svømmehallen forventes i gang midt i januar 2019 og strækker sig frem til sommerferien 2019. Omklædning flyttes midlertidigt til omklædningsrum tæt på tennishallen.

Du kan løbende holde overblik over de fælles aktiviteter i Årsplan 2019.

You may also like...