Nyborg Minitri 2020 Aflyst

Det er med stor beklagelse at Nyborg Triathlon Klub må meddele at vi aflyser Nyborg Minitri 2020, som skulle have været afholdt lørdag den 8. august.
På grund af den store usikker omkring hvilke regler der vil være gældende til august som følge af Covid-19 situationen, ser vi os nødsaget til allerede nu at træffe denne beslutning. Mange ting er endnu usikre i forhold til at kunne lave en forsvarligt afvikling af et triatlonstævne, men en tungtvejende grund for os er at vi har meget begrænset plads i stævneområde og derfor ikke vil være i stand til at skabe den fornødne afstand mellem deltagerne.


Tid og sted

Lørdag den 8. august 2020 afholdes Nyborg Minitri af Nyborg Triathlon Klub.

Stævnepladsen ligger på strandarealet ud for Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 1, 5800 Nyborg.

 • Tilmelding og registrering på dagen fra kl. 9.00 – 10.00
 • Velkomst og briefing kl. 10.15
 • Starten går kl. 11:00


Hvem kan deltage?

Nyborg Minitri er et triatlonstævne for alle og arrangeres af Nyborg Triathlon Klub.

Distancen er 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb.

Erfaringen fra tidligere år har vist, at vores stævne favner bredt. Her er plads til toptrænede triatleter, motionister som ellers ikke dyrker triatlon og familien/venner som vil lave noget aktivt sammen.

Stemningen er altid i top uanset vejret.

Klar til start

Klar til start


Deltagergebyr og tilmelding

Betaling af deltagergebyr

Deltagergebyret betales ved online tilmelding Betaling foregår med Dankort.

Deltagelse i stævnet er betinget af en gyldig licens fra Triatlon Danmark.
Har du ikke en gyldig licens, tilbyder Triatlon Danmark “Enkelt Persons medlemsskab med eventlicens

Deltagelse i stævnet koster kr 199,- indtil 1.februar, derefter stiger prisen til kr. 240,-

Deltagerantallet er begrænset til max 150 deltagere.

Tilmelding til Nyborg Minitri

(Fortryd tilmelding)


Rutebeskrivelse

Konkurrencen foregår i naturskønne omgivelser i, ved og omkring Storebælt.
Der svømmes 400 m, cykles 18 km og løbes 4,2 km.

Der vil være livreddere på stranden og kajakker i vandet under svømningen og på cykelruten vil politihjemmeværnsfolk og flagposter sørger for sikkerheden og retningsangivelser.

Svømmeruten er udlagt som en trekantbane på 400 meter. Starten foregår fra vandet. Der skal rundes to bøjer og opgang sker via badebro/strand ud for startområdet. Som udgangspunkt kan du ikke forvente at kunne bunde på hele svømmeruten.

Cykelruten er en ud/hjem rute som går gennem to skove i udkanten af Nyborg, herefter landlige omgivelser ud mod Aunslev, hvor vendepunktet er placeret. Der vil være kilometermærker på ruten.

Løberuten foregår dels på skovstier og dels på grussti langs med stranden og består af en sløjfe nord for stævnepladsen efterfulgt af en ud/hjem ”sløjfe” syd for stævnepladsen. Hver sløjfe skal gennemløbes én gang.Skift mellem disciplinerne sker i skiftezonen.

Se kort her
Se video af cykelrute her

Forplejning

Der er vanddepot i skiftezonen. Efter konkurrencen er der frugt og juice til deltagerne og der er en flot finisher medalje til alle som gennemfører.

Præmier

Der er præmie til hurtigste mand og hurtigste kvinde, hurtigste dreng og hurtigste pige. Derudover udlodder vi, i forlængelse af præmieoverrækkelsen, en række gode lodtrækningspræmier på startnumrene.

Konkurrenceregler

 • Det er et krav at du kan svømme mindst 400m.
 • Af sikkerhedshensyn skal du bruge badehætte med en let synlig farve (som du selv skal medbringe)
 • Ved vandtemperatur under 14 grader er våddragt påbudt
 • Deltagere der ikke er færdige med svømningen 25 minutter efter start, vil ikke få lov til at gennemføre de resterende discipliner
 • Følg færdselsreglerne
 • Følg anvisninger fra officials
 • Cykelhjelm er påbudt
 • Der køres efter Triatlon Danmarks konkurrenceregler, dvs. det er ikke tilladt at ligge på hjul under cyklingen. Overtrædes reglen, gives først en advarsel og ved gentagelse, en tidsstraf på 1 minut.
 • Der må ikke cykles i skiftezonen
 • Vis hensyn og mærk efter om du er klar
 • Deltag kun hvis du er helt klar

Praktisk information

Parkering: Parkering kan ske på Hotel Nyborg Strands parkeringsområde, ved badeanstalten Storebæltsbadet ca. 400m syd for stævnepladsen samt ved Nyborg Idrætspark ca. 1000m syd for stævnepladsen. Af hensyn til hoteller og beboere i området, henstiller vi til deltagerne ikke at parkere på vejene Christianslundsvej/Østerøvej, men benytte de anviste parkeringsområder.

Omklædning/bad: Der er mulighed for at klæde om og tage bad i Nyborg Idrætsparks omklædningsrum, beliggende på Storebæltsvej i Nyborg. Idrætsparken er beliggende ca 1000m syd for stævneområdet, og det er også her muligt at parkere.

Registrering: Når du ankommer til stævnepladsen, så skal du hurtigst muligt henvende dig i sekretariatet for udlevering af startnummer og tidtagningschip. Dette skal ske i tidsrummet fra 9.00- 10.00.

Start-/målområdet: Der vil i start-/målområdet være officials både før, under og efter løbet. En del af dette område er skiftezone, hvor deltagerne placerer deres cykler og andet udstyr i god tid inden starten. Det er ikke tilladt at cykle i skiftezonen. Kun deltagere og officials må under konkurrencen opholde sig i skiftezonen – tilskuere henvises til tilskuerområdet.

Afvikling af løbet: Velkomst og racebriefing kl. 10.15. Start kl. 11.00
Under svømningen vil der være livreddere på stranden og på vandet. På cykelruten vil der i de mest udsatte kryds være politihjemmeværnsfolk/officials, hvis anvisninger skal følges. Under alle omstændigheder gælder færdselsreglerne! Ved vendemærkerne på løberuterne vil der være officials.

Der vil i startområdet være førstehjælpere fra Røde Kors.

Starten går kl. 11 og kommer til at foregå fra vandet. Efter svømningen, skal man op via badebroen/stranden lige ud for start-/målområdet, og fortsætter ind i skiftezonen, hvor man gør sig klar til cykelturen. Man løber/går med sin cykel mod uret mod udgangen af skiftezonen. Efter endt cykling kommer man ind i skiftezonen og skal igen løbe/gå mod uret rundt i skiftezonen. Find din plads og foretag skiftet til løb. Man fortsætter mod uret ud af skiftezonen og påbegynder løbeturen. Første sløjfe startes med en skarpt 180 grader drejning til højre lige uden for skiftezonen. Efter at have løbet sidste sløjfe af løbeturen slutter man i mål og løber ind i skiftezonen. Efter målgang skal man trække ind i forplejningszonen for ikke at genere de deltagere der stadig er i konkurrence.

Tidtagning: Der vil blive anvendt chiptidtagning. Vi bestræber os på at tage tid, så du har mellemtid på alle discipliner, men der er ikke garanti for at det lykkes i alle tilfælde. Alle vil dog få en samlet tid.

Der er toilet ca. 50m fra startområdet
Se oversigtskort her.

Vel mødt til Nyborg Minitri !!!