Kategori: Generalforsamlinger

Indkaldelser og referater fra generalforsamliger i Nyborg Triathlon Klub.

Generalforsamling 2019 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Søndag den 24. februar 2018 kl 11 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse...

Generalforsamling 2018

Referat generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 1. Valg af dirigent. Søren vælges til dirigent og starter med at konstatere at generalforsamlingen er korrekt varslet og beslutningsdygtig. 2. Valg af referent og to stemmetællere...

Generalforsamling 2018 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Lørdag den 24. februar 2018 kl 11 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse...

Generalforsamling 2017

Generalforsamling Nyborg Tri d. 26. februar 2017 Valg af dirigent: Søren Valg af referent: Lisbeth Alle bydes velkommen af Rolf Meget dårligt fremmøde 5 medlemmer og 5 bestyrelses medlemmer Formandens beretning af Rolf Meget...

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub Søndag den 26. februar kl 18 i Nyborg Idrætspark Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af...

Generalforsamling 2016

Referat – generalforsamling 28. februar 2016 1. Valg af dirigent. Martin vælges som dirigent Marie vælges som referent 2. Formandens beretning. Rolf aflægger beretning. Det indskærpes at løbe- og cykeltræning om lørdagen og om...

Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen d. 1.3.2015 i NyborgTri 1. Bo vælges som dirigent. 2. Formandens beretning: Medlemstallet har ligget stabilt mellem 50 og 60 medlemmer. Der har været medlemsstop for nye medlemmer pga. kapacitetsmangel i...

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Nyborg Triathlon Klub: Referat fra den ordinære generalforsamling den 27.2.2013 1. Valg af dirigent. Bo Illum blev valgt, og han starter med at konstatere at generalforsamlingen erindkaldt rettidigt. 2. Formandens beretning. I starten af...

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling NyborgTri Referat 29. februar 2012 1. Valg af dirigent Bo Illum blev valgt og fører også referat. 2. Formandens beretning Udgangspunktet for klubben var 20 medlemmer. Vi har afholdt minitri med 150 deltagere...

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Referat ordinær generalforsamling 2011 Nyborg Triathlon Klub. Tid og sted: Kl. 19, onsdag den 16. februar 2011 i Nyborg hallen VIP lokale. Deltagere: Medlemmer af Nyborg Triathlon klub. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog...